Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Thông tin tuyển dụng tháng 7/2022 tổng cộng 1 vị trí

Phó Hiệu trưởng Tuyển sinh, Trải nghiệm, Việc làm sinh viên

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU

BVU - Trụ sở chính

80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 10/5/2022

Bạn còn 24 ngày để ứng tuyển