Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Thông tin tuyển dụng tháng 12/2021 tổng cộng 4 vị trí

Phó Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Hoa Sen

HSC - HCM

93 Cao thắng, Quận 3, TP. HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 30/11/2021

Bạn còn 25 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Chính sách - Tiền Lương

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU

BVU - Trụ sở chính

80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 23/11/2021

Bạn còn 25 ngày để ứng tuyển

Phó Giám đốc phụ trách thương hiệu - Trung Tâm Tuyển sinh - Truyền thông

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU

BVU - Trụ sở chính

80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 23/11/2021

Bạn còn 25 ngày để ứng tuyển

Phó Giám đốc phụ trách digital marketing - Trung Tâm Tuyển sinh - Truyền thông

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU

BVU - Trụ sở chính

80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 23/11/2021

Bạn còn 24 ngày để ứng tuyển