Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Thông tin tuyển dụng tháng 4/2021 tổng cộng 70 vị trí

Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự phụ trách Pháp chế

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tổ chức Nhân sự

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 8/4/2021

Bạn còn 23 ngày để ứng tuyển

MỚI

Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự NHG

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tổ chức Nhân sự

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 8/4/2021

Bạn còn 23 ngày để ứng tuyển

MỚI

Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự phụ trách Khối K-12

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tổ chức Nhân sự

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 8/4/2021

Bạn còn 24 ngày để ứng tuyển

MỚI

Phó Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự phụ trách Khối Đại học

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tổ chức Nhân sự

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 8/4/2021

Bạn còn 23 ngày để ứng tuyển

MỚI

Giám đốc Công nghệ Giáo dục (EDUTECH)

Văn phòng Tập đoàn

Trợ lý/ Thư ký

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Giám đốc Công nghệ Thông tin

Văn phòng Tập đoàn

Ban Công nghệ thông tin

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 9/3/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng Nguồn vốn

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 19 ngày để ứng tuyển

Kế toán trưởng trường Phổ thông liên cấp

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 10

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Hiệu trưởng trường Liên cấp Quốc tế Song ngữ

Văn phòng Tập đoàn

Khối K-12

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển: 10

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Phó Hiệu trưởng Quản trị trường Liên cấp Quốc tế Song ngữ

Văn phòng Tập đoàn

Khối K-12

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển: 10

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Trợ lý Chủ tịch/TGĐ về Pháp lý và Đối ngoại

Văn phòng Tập đoàn

Trợ lý/ Thư ký

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng M&A

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng Tuyển dụng Nhân sự trường Đại học

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tổ chức Nhân sự

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Giám đốc Chương trình Quốc tế

Văn phòng Tập đoàn

Khối K-12

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển: 6

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Viện trưởng Viện Đào tạo sau Đại học

Văn phòng Tập đoàn

Ban Đại học

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 3

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Phó Hiệu trưởng trường Đại học phụ trách Đào tạo lĩnh vực Khoa học sức khỏe

Văn phòng Tập đoàn

Khối Đại học

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển: 3

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Phó Hiệu trưởng Chuyên môn trường Liên cấp Quốc tế Song ngữ

Văn phòng Tập đoàn

Ban K-12

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 1/2/2021

Bạn còn 14 ngày để ứng tuyển

Chuyên Viên Nhân Sự

Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc - UKA

UKA Huế - Thừa Thiên Huế

Tỉnh lộ 10, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 13/4/2021

Bạn còn 47 ngày để ứng tuyển

MỚI

Chuyên viên Thư viện

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU

BVU - Trụ sở chính

80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 13/4/2021

Bạn còn 6 ngày để ứng tuyển

MỚI

Giáo viên Âm nhạc và Giáo viên thể dục

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Him Lam TP.HCM

Đường số 20, Khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 13/4/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

MỚI

Giáo viên Tiểu học

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Him Lam TP.HCM

Đường số 20, Khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Số lượng tuyển: 3

Ngày đăng: 13/4/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

MỚI

Giáo viên Lịch sử

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Him Lam TP.HCM

Đường số 20, Khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 13/4/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

MỚI

Chuyên viên Kế toán trường học

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Nam Sài Gòn

Số 1 đường 5A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 6/4/2021

Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Nhân sự

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Him Lam TP.HCM

Đường số 20, Khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 6/4/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng Tuyển dụng Nhân sự trường Liên cấp Quốc tế Song ngữ

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tổ chức Nhân sự

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 6/4/2021

Bạn còn 22 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Tuyển sinh và Chăm sóc Cha mẹ Học sinh

Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc - UKA

UKA Huế - Thừa Thiên Huế

Tỉnh lộ 10, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Số lượng tuyển: 4

Ngày đăng: 2/4/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Công nghệ thông tin

Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc - UKA

UKA Huế - Thừa Thiên Huế

Tỉnh lộ 10, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 31/3/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Marketing

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Nam Sài Gòn

Số 1 đường 5A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 31/3/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Tuyển sinh & Chăm sóc PHHS

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Nam Sài Gòn

Số 1 đường 5A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 31/3/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Giáo viên Tin học

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Long An

Số 06 đường Mai Thị Non, KP3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Tỉnh Long An

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 29/3/2021

Bạn còn 46 ngày để ứng tuyển

Giáo viên Công nghệ

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Long An

Số 06 đường Mai Thị Non, KP3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Tỉnh Long An

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 29/3/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Giáo viên Ngữ văn

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Long An

Số 06 đường Mai Thị Non, KP3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Tỉnh Long An

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 29/3/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Giáo viên Tiếng Anh

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Long An

Số 06 đường Mai Thị Non, KP3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Tỉnh Long An

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 29/3/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Marketing

Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Sài Gòn Academy - SGA

SGA Trần Nhật Duật - Quận 1, TP.HCM

27 AB Trần Nhật Duật, Quận 1, TP.HCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 26/3/2021

Bạn còn 41 ngày để ứng tuyển

Kế toán trưởng trường Cao đẳng

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 24/3/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Tài chính K-12

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 6

Ngày đăng: 24/3/2021

Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng Tài chính K-12

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 24/3/2021

Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Hành chính- Nhân sự

Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Sài Gòn Academy - SGA

SGA Trần Quý Cáp - Q.Bình Thạnh, TP.HCM

03 Trần Quý Cáp, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 23/3/2021

Bạn còn 3 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng Công nghệ thông tin

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

SNA Marianapolis - Thành phố Biên Hòa

397, đường 30/4, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 23/3/2021

Bạn còn 15 ngày để ứng tuyển

Nhân Viên IT Help Desk

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

SNA Marianapolis - Thành phố Biên Hòa

397, đường 30/4, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 22/3/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Giáo viên Ngữ Văn

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Him Lam TP.HCM

Đường số 20, Khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 18/3/2021

Bạn còn 1 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Tuyển sinh

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Him Lam TP.HCM

Đường số 20, Khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 18/3/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Nhân Viên Thư Viện

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

SNA Marianapolis - Thành phố Biên Hòa

397, đường 30/4, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 8/3/2021

Bạn còn 77 ngày để ứng tuyển

Teaching Assistant

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

SNA Marianapolis - Thành phố Biên Hòa

397, đường 30/4, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số lượng tuyển: 20

Ngày đăng: 8/3/2021

Bạn còn 47 ngày để ứng tuyển

Giáo viên Hoá học

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Long An

Số 06 đường Mai Thị Non, KP3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Tỉnh Long An

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 24/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Giáo viên Sinh học

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Long An

Số 06 đường Mai Thị Non, KP3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Tỉnh Long An

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 24/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Giáo viên Tiểu học

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Long An

Số 06 đường Mai Thị Non, KP3, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Tỉnh Long An

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 23/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Kế toán M&A

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 19 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Tài chính M&A

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 19 ngày để ứng tuyển

Kế toán trưởng trường Đại học

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 3

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Tài chính Đại học

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 6

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Kế toán hợp nhất VAS

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Giám đốc Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm sinh viên

Văn phòng Tập đoàn

Khối Đại học

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển: 3

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng Kế toán – Thuế

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Kế toán trưởng trường Mầm non

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Phân tích Tài chính Tập đoàn

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Phó Hiệu trưởng Tuyển sinh – Marketing Trường Liên cấp Quốc tế Song ngữ

Văn phòng Tập đoàn

Khối K-12

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển: 10

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng Social Media khối K-12

Văn phòng Tập đoàn

Ban Quản trị trải nghiệm khách hàng và Truyền thông

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 3

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Kế toán hợp nhất IFRS

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 2/2/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Giáo viên Tiếng Anh

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Nam Sài Gòn

Số 1 đường 5A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 22/1/2021

Bạn còn 2 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng Quản lý CSVC trường Đại học

Văn phòng Tập đoàn

Ban Quản lý cơ sở vật chất

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 3

Ngày đăng: 4/1/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng Công nghệ Thông tin trường Đại học

Văn phòng Tập đoàn

Ban Công nghệ thông tin

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 3

Ngày đăng: 4/1/2021

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Thuế

Văn phòng Tập đoàn

Ban Tài chính Kế toán

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 31/12/2020

Bạn còn 14 ngày để ứng tuyển

Foreign English Teacher ESL

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

​iSchool Rạch Giá

487/15 Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 30/12/2020

Bạn còn 6 ngày để ứng tuyển

Trưởng bộ phận Tuyển sinh và Chăm sóc Cha mẹ Học sinh

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

​iSchool Rạch Giá

487/15 Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 30/12/2020

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Tuyển sinh và Chăm sóc Cha mẹ Học sinh

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

​iSchool Rạch Giá

487/15 Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 30/12/2020

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển

Giáo viên Tin học

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

​iSchool Rạch Giá

487/15 Nguyễn Trung Trực, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 30/12/2020

Bạn còn 6 ngày để ứng tuyển

Hiệu phó Tuyển sinh và Markerting

Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc - UKA

UKA Đà Nẵng - TP. Đà Nẵng

2/1 Tôn Thất Đạm , phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 26/12/2020

Bạn còn 1 ngày để ứng tuyển

Nhân viên Tuyển sinh và Chăm sóc Cha mẹ Học sinh

Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool

iSchool Nam Sài Gòn

Số 1 đường 5A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 4/12/2020

Bạn còn 16 ngày để ứng tuyển