Tuyển dụng nổi bật
Phó Hiệu trưởng Phụ trách Công nghệ thông tin thuộc các Trường Đại học - Tập đoàn Nguyễn Hoàng.
Hồ Chí Minh
30/06/2023
Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm việc làm sinh viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
30/06/2023
Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
Hồ Chí Minh
30/06/2023
Thông tin tuyển dụng tháng 6/2023 tổng cộng 67 vị trí
# Vị trí Đơn vị Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo - Đảm bảo chất lượng - Hợp tác quốc tế Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2023
2 Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm việc làm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 30/06/2023
3 Phó Hiệu trưởng phụ trách Sau Đại học và Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2023
4 Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm Việc làm sinh viên Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 30/06/2023
5 Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 30/06/2023
6 Phó Hiệu trưởng phụ trách sau Đại học và Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Gia Định - GDU Hồ Chí Minh 30/06/2023
7 Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2023
8 Phó Giám đốc Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2023
9 Trưởng khoa Khoa Du lịch - Sức khỏe Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2023
10 Trưởng khoa - Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 30/06/2023
11 Giám đốc Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 30/06/2023
12 Giám đốc Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 30/06/2023
13 Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 30/06/2023
14 Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 30/06/2023
15 Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 30/06/2023
16 Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học - Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 30/06/2023
17 Phó Trưởng khoa - Khoa Ngoại ngữ - Khoa học xã hội Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2023
18 Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Nhân sự Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2023
19 Trưởng khoa - Khoa học xã hội - Luật Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 30/06/2023
20 Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 30/06/2023
21 Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục & Đào tạo Giáo viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 30/06/2023
22 Phó Hiệu trưởng Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Bạc Liêu 30/07/2023
23 Phó Hiệu trưởng Quản trị Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Đồng Nai 30/06/2023
24 Phó Hiệu trưởng iSchool Củ Chi Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 30/06/2023
25 Phó Hiệu trưởng iSchool Nguyễn Huệ Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Đồng Nai 30/06/2023
26 Trưởng khoa - Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 30/06/2023
27 Phó Trưởng khoa - Khoa Thiết kế - Nghệ thuật Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 30/06/2023
28 Trưởng khoa - Khoa Kinh tế - Luật Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 30/06/2023
29 Trưởng khoa - Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 30/06/2023
30 Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Đại học Hoa Sen Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 30/06/2023
31 Trưởng phòng Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 30/06/2023
32 Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 30/06/2023
33 Trưởng phòng Phòng Nhân sự Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 30/06/2023
34 Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 30/06/2023
35 Phó Trưởng khoa - Khoa Kỹ thuật - Công nghệ Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 10/06/2023
36 Phó Trưởng khoa - Khoa Kinh tế biển - Logistics Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 10/06/2023
37 Giáo viên Tiểu học iSCHOOL Hà Tĩnh Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hà Tĩnh 30/08/2023
38 Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học iSCHOOL Hà Tĩnh Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hà Tĩnh 30/08/2023
39 Giáo viên Lịch sử iSCHOOL Quy Nhơn Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Bình Định 30/08/2023
40 Giáo viên Toán iSCHOOL Long An Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Long An 30/07/2023
41 Giáo viên Tin học iSCHOOL Long An Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Long An 30/07/2023
42 Giáo viên Sinh học iSCHOOL Long An Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Long An 30/07/2023
43 Giáo viên Ngữ văn Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Long An 30/07/2023
44 Giáo viên Tiếng Anh Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Long An 30/07/2023
45 Giáo viên Âm nhạc Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Long An 30/08/2023
46 Giáo viên Công nghệ Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Long An 30/08/2023
47 Giáo viên Thể dục Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Kiên Giang 30/06/2023
48 Giáo viên Mầm non iSCHOOL Trà Vinh Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Trà Vinh 30/08/2023
49 Giáo viên Mầm non iSCHOOL Ninh Thuận Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Ninh Thuận 30/08/2023
50 Giáo viên Mầm non iSCHOOL Bạc Liêu Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Bạc Liêu 30/08/2023
51 Giáo viên Mầm non iSCHOOL Quảng Trị Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Quảng Trị 30/08/2023
52 Giáo viên Tiếng Anh Mầm non iSCHOOL Rạch Giá Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Kiên Giang 30/08/2023
53 Giáo viên Mầm non Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Kiên Giang 30/08/2023
54 Nhân viên Kế toán Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 30/06/2023
55 Nhân viên Hành chính Nhân sự Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 30/07/2023
56 Cha mẹ Nội trú Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Đồng Nai 10/06/2023
57 Chuyên viên Tuyển sinh Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Đồng Nai 10/06/2023
58 Giáo viên Tiếng Anh Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 30/07/2023
59 Giáo viên Lịch sử Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Khánh Hoà 30/08/2023
60 Giáo viên Tiểu học Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Bạc Liêu 30/07/2023
61 Giáo viên Mầm non Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Bạc Liêu 30/07/2023
62 Giáo viên Lịch sử Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 30/08/2023
63 Giáo viên Ngữ văn Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 30/07/2023
64 Giáo viên Toán Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 30/07/2023
65 Giáo viên Tiểu học Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 30/07/2023
66 Nhân viên tư vấn tuyển sinh Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 30/06/2023
67 Nhân viên Marketing Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 30/06/2023