Tuyển dụng nổi bật
Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
Hồ Chí Minh
31/12/2023
Phó Hiệu trưởng Phụ trách Công nghệ thông tin thuộc các Trường Đại học - Tập đoàn Nguyễn Hoàng.
Hồ Chí Minh
31/12/2023
Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm việc làm sinh viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
31/12/2023
Thông tin tuyển dụng tháng 12/2023 tổng cộng 14 vị trí
# Vị trí Đơn vị Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm việc làm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 31/12/2023
2 Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 31/12/2023
3 Phó Hiệu trưởng phụ trách Sau Đại học và Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2023
4 Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo - Đảm bảo chất lượng - Hợp tác quốc tế Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2023
5 Phó Hiệu trưởng phụ trách sau Đại học và Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Gia Định - GDU Hồ Chí Minh 31/12/2023
6 Trưởng khoa - Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 31/12/2023
7 Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 31/12/2023
8 Giám đốc Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 31/12/2023
9 Trưởng phòng Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 31/12/2023
10 Trưởng khoa - Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - MIT Đồng Nai 31/12/2023
11 Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2023
12 Phó Trưởng khoa - Khoa Kỹ thuật - Công nghệ Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2023
13 Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Nhân sự Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2023
14 Phó Trưởng khoa - Khoa Ngoại ngữ - Khoa học xã hội Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU Bà Rịa - Vũng Tàu 31/12/2023