Kế toán trưởng trường Cao đẳng

Văn phòng Tập đoàn: 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 24/3/2021

Bạn còn -37 ngày để ứng tuyển

PHÚC LỢI

 • Mức lương cạnh tranh;
 • Phục vụ bữa ăn tại nhà ăn của trường;
 • Học bổng cho con em, cán bộ nhân viên;
 • Tham quan, nghỉ dưỡng;
 • Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp;
 • Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của trường.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Công tác Tài chính:

 1. Trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn được chi cho các kế hoạch phát triển hoạt động và Marketing…
 2. Trực tiếp giám sát, theo dõi các nguồn vốn, quản trị khoản mục tiền mặt của Nhà trường nhằm bảo đảm cho Nhà trường thực hiện được nghĩa vụ đối với các chủ đầu tư của Nhà trường.
 3. Đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng vốn của Nhà trường và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.
 4. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo biểu, biểu đồ; xác định phương pháp, chỉ tiêu phân tích… nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của Nhà trường theo định kỳ.
 5. Phân tích chi tiết từng khoản mục chi phí của Nhà trường, từ đó đề xuất các biện pháp điều tiết tăng giảm chi phí hiệu quả.
 6. Kiểm tra, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng.

2. Công tác Kế toán:

 • Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của Nhà trường theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của công ty.
 • Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động trong toàn Trường.
 • Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, mức học phí, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.
 • Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Nhà trường nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Nhà trường.
 • Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính của toàn Trường. Thông qua số liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của Nhà trường do các qui định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển hoạt động của Nhà trường.
 • Tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí Nhà trường, các đơn vị phụ thuộc Nhà Trường hàng tháng, quý, năm.
 • Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
 • Quan hệ với các ngành chức năng liên quan như: Thuế, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp.

3. Các nhiệm vụ khác:

 • Xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí sự nghiệp.
 • Ghi nhận và xin ý kiến BGH, giải đáp thắc mắc, kiến nghị, đơn của học viên sinh viên về chương trình, giảng viên, phương tiện học tập.
 • Tham dự việc thảo luận và quyết định trong các cuộc họp.

4. Báo cáo:

 1. Báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo đúng quy định pháp luật cho BGH và cơ quan chủ quản.
 2. Báo cáo thống kê tình hình tài chính một cách nhanh chóng, kịp thời cho BGH và tập đoàn theo tháng, quý, năm hoặc đột xuất.

5. Giám sát:

 • Kiểm tra định kỳ và đề xuất các ý kiến về quy trình liên quan tiền lương để phù hợp với các điều chỉnh của pháp luật / Chính sách Công ty;
 • Hỗ trợ trong việc hoàn thiện quy trình tiền lương & phúc lợi theo chính sách của Công ty.

6. Khác:

 • Nắm bắt thông tin về hoạt động nhân sự của phòng Kế toán - tài chính.
 • Nắm bắt các thông tin và kiểm tra hoạt động tài chính, kế toán trong Nhà trường.

TIÊU CHÍ, YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

 1. Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế toán hoắc các ngành tương đương, Chứng chỉ Kế toán Trưởng.
 2. Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán thương lượng và làm việc nhóm.
 3. Có khả năng làm việc từ xa, sử dụng tốt các công cụ online meeting để quản lý các cơ sở khác trong hệ thống.
 4. Năng động, tinh thần trách nhiệm cao.
 5. Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Thông tin liên hệ

Người liên hệ: Bộ phận Tuyển dụng
Hotline tuyển dụng: 02873003993
Địa chỉ: 49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Bạn vẫn chưa tìm được vị trí ứng tuyển mong muốn? Vui lòng điền đầy đủ thông tin Hồ sơ tự ứng tuyển để chúng tôi liên hệ ngay khi có công việc phù hợp.