Tuyển dụng nổi bật
Hiệu trưởng iSchool Cẩm Phả
Quảng Ninh
02/02/2023
Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
Hồ Chí Minh
02/02/2023
Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm việc làm sinh viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
02/02/2023
Thông tin tuyển dụng tháng 1/2023 tổng cộng 4 vị trí
# Vị trí Đơn vị Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Phó Hiệu trưởng Tiểu học Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Long An 02/02/2023
2 Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 02/02/2023
3 Chuyên viên Digital Marketing Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 28/01/2023
4 Nhân viên Tuyển sinh Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế - iSchool Hồ Chí Minh 31/01/2023