Tuyển dụng nổi bật
Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
Hồ Chí Minh
31/12/2023
Phó Hiệu trưởng Phụ trách Công nghệ thông tin thuộc các Trường Đại học - Tập đoàn Nguyễn Hoàng.
Hồ Chí Minh
31/12/2023
Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm việc làm sinh viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
31/12/2023
Hiện tại Đơn vị chưa có vị trí tuyển dụng, vui lòng bấm để xem thêm các vị trí tuyển dụng khác của NHG