Tuyển dụng nổi bật
Hiệu trưởng iSchool Cẩm Phả
Quảng Ninh
08/04/2023
Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm việc làm sinh viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
08/04/2023
Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
Hồ Chí Minh
08/04/2023
Thông tin tuyển dụng tháng 3/2023 tổng cộng 12 vị trí
# Vị trí Đơn vị Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm Việc làm sinh viên Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023
2 Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023
3 Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trực tuyến Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023
4 Trưởng khoa - Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023
5 Phó Trưởng khoa - Khoa Thiết kế - Nghệ thuật Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023
6 Giám đốc Trung tâm Trải nghiệm & Việc làm sinh viên Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023
7 Trưởng phòng Phòng Nhân sự Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023
8 Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Đại học Hoa Sen Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023
9 Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023
10 Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023
11 Phó Trưởng phòng - Phòng Công nghệ thông tin Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023
12 Trưởng khoa - Khoa học xã hội - Luật Trường Đại học Hoa Sen - HSU Hồ Chí Minh 08/04/2023