Tuyển dụng nổi bật
Hiệu trưởng iSchool Cẩm Phả
Quảng Ninh
08/04/2023
Phó Hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh, Truyền thông và Trải nghiệm việc làm sinh viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
08/04/2023
Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
Hồ Chí Minh
08/04/2023
Thông tin tuyển dụng tháng 3/2023 tổng cộng 5 vị trí
# Vị trí Đơn vị Nơi làm việc Ngày hết hạn
1 Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục & Đào tạo Giáo viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 08/04/2023
2 Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 08/04/2023
3 Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 08/04/2023
4 Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 08/04/2023
5 Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học - Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - HIU Hồ Chí Minh 08/04/2023