Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Thông tin tuyển dụng tháng 3/2021 tổng cộng 3 vị trí

Trưởng bộ phận Tuyển sinh và Chăm sóc Cha mẹ Học sinh

Trường Liên Cấp Thành Phố Giáo Dục Quốc Tế Quảng Ngãi - IEC

IEC Quảng Ngãi

230 Trường Chinh, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 1/3/2021

Bạn còn 20 ngày để ứng tuyển

MỚI

Cha mẹ nội trú

Trường Liên Cấp Thành Phố Giáo Dục Quốc Tế Quảng Ngãi - IEC

IEC Quảng Ngãi

230 Trường Chinh, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 1/3/2021

Bạn còn 20 ngày để ứng tuyển

MỚI

Giáo viên mầm non

Trường Liên Cấp Thành Phố Giáo Dục Quốc Tế Quảng Ngãi - IEC

IEC Quảng Ngãi

230 Trường Chinh, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Số lượng tuyển: 3

Ngày đăng: 1/3/2021

Bạn còn 25 ngày để ứng tuyển

MỚI