Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Thông tin tuyển dụng tháng 5/2022 tổng cộng 8 vị trí

Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Gia Định - GDU

GDU - Trụ sở chính

185 -187 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 6/5/2022

Bạn còn 18 ngày để ứng tuyển

Giảng viên Ngành Marketing

Trường Đại học Gia Định - GDU

GDU - Trụ sở chính

185 -187 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 28/4/2022

Bạn còn 9 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Thiết kế

Trường Đại học Gia Định - GDU

GDU - Trụ sở chính

185 -187 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 27/4/2022

Bạn còn 7 ngày để ứng tuyển

Giảng viên Ngành Quan hệ Công chúng

Trường Đại học Gia Định - GDU

GDU - Trụ sở chính

185 -187 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số lượng tuyển: 2

Ngày đăng: 27/4/2022

Bạn còn 8 ngày để ứng tuyển

Giảng viên Ngành Bất động sản

Trường Đại học Gia Định - GDU

GDU - Trụ sở chính

185 -187 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 27/4/2022

Bạn còn 8 ngày để ứng tuyển

Giảng viên Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Trường Đại học Gia Định - GDU

GDU - Trụ sở chính

185 -187 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 27/4/2022

Bạn còn 8 ngày để ứng tuyển

Giảng viên Truyền thông đa phương tiện

Trường Đại học Gia Định - GDU

GDU - Trụ sở chính

185 -187 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 27/4/2022

Bạn còn 8 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán

Trường Đại học Gia Định - GDU

GDU - Trụ sở chính

185 -187 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 26/4/2022

Bạn còn 7 ngày để ứng tuyển