Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Thông tin tuyển dụng tháng 8/2021 tổng cộng 1 vị trí

Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU

BVU - Trụ sở chính

80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 19/7/2021

Bạn còn 12 ngày để ứng tuyển