Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Thông tin tuyển dụng tháng 3/2021 tổng cộng 2 vị trí

Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ và Khoa học xã hội

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU

BVU - Trụ sở chính

80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 5/3/2021

Bạn còn 8 ngày để ứng tuyển

MỚI

Trưởng khoa Du lịch

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU

BVU - Trụ sở chính

80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 5/3/2021

Bạn còn 8 ngày để ứng tuyển

MỚI