Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Vị trí tuyển dụng theo hệ thống

Thông tin tuyển dụng tháng 9/2021 tổng cộng 12 vị trí

Phó Hiệu trưởng trường Đại học phụ trách Hạ tầng thông tin - Cơ sở vật chất

Văn phòng Tập đoàn

Khối Đại học

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển: 3

Ngày đăng: 13/9/2021

Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển

MỚI

Hiệu trưởng trường Liên cấp Quốc tế Song ngữ

Văn phòng Tập đoàn

Khối K-12

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển: 10

Ngày đăng: 13/9/2021

Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển

MỚI

Phó Hiệu trưởng trường Đại học phụ trách Đào tạo lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ

Văn phòng Tập đoàn

Khối Đại học

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển: 3

Ngày đăng: 13/9/2021

Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển

MỚI

Phó Hiệu trưởng Chuyên môn trường Liên cấp Quốc tế Song ngữ

Văn phòng Tập đoàn

Khối K-12

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 13/9/2021

Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển

MỚI

Cha mẹ Nội trú

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Him Lam TP. HCM

Đường số 20, Khu dân cư Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 13/9/2021

Bạn còn 38 ngày để ứng tuyển

Trưởng nhóm bảo trì

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Him Lam TP. HCM

Đường số 20, Khu dân cư Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 13/9/2021

Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC

Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc - UKA

UKA Bình Thạnh - TP.HCM

Số 48, đường Võ Oanh (D3 cũ), phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 13/9/2021

Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên Copywriter

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU

BVU - Trụ sở chính

80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 13/9/2021

Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển

Chuyên viên quay dựng Video Clip

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU

BVU - Trụ sở chính

80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 13/9/2021

Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển

Phó Hiệu trưởng Tuyển sinh – Marketing Trường Liên cấp Quốc tế Song ngữ

Văn phòng Tập đoàn

Khối K-12

49 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng tuyển: 10

Ngày đăng: 13/9/2021

Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển

Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu - BVU

BVU - Trụ sở chính

80 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 13/9/2021

Bạn còn 21 ngày để ứng tuyển

Giáo viên Tiểu học - Lớp 1

Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA

Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Him Lam TP. HCM

Đường số 20, Khu dân cư Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Số lượng tuyển: 1

Ngày đăng: 21/7/2021

Bạn còn 8 ngày để ứng tuyển